داخلی
پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۳۷
سریع غذا خوردن و خطر چاقی
Share/Save/Bookmark
اگر چه حجم غذا می‌تواند در بروز چاقی موثر باشد، اما نحوه خوردن غذا هم در چاقی بسیار تاثیر گذار است.
به گزارش خدمت؛ اگر چه میزان کالری دریافتی، درصد چربی و دیگر درشت مغذی‌های موجود در غذا در کنترل وزن نقش مهمی دارند، ولی در رژیم‌های غذایی نوین اهمیت رفتارهای تغذیه‌ای بیش از پیش شده است.

نــتــایــج مــطــالـعـات جـدیـد نـشـان می‌دهد که ترکیب سریع غذا خـوردن و غـذا خـوردن تـا احـسـاس سـیری کامل یا احساس پر شدن(سیری مکانیکی) خطر چاقی را ۳ برابر می‌کند.

در گذشته دسـتـرسـی به مواد غذایی در دنیا به فراوانی حال حاضر نبود و افـراد بـرای تـهـیـه یـک وعـده غـذایـی بـایـد وقـت قـابل توجهی را صــرف مــی‌کــردنــد تــا هــنــگــام ظــهــر یــا شـب وعده غذایی را با خــانــواده داشــتــه بــاشــنـد. این باعث می‌شد حجم غذای کمتری خورده و در نهایت کمتر چربی ذخیره می‌کردند.

آنچه مسلم است تغییر رفتارهای غذایی به دلیل زندگی ماشینی امــروز بــاعــث شــده اســت شــیــوع چــاقــی طــی ســال‌هـای اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کند.

منبع: میزان
سریع غذا خوردن و خطر چاقی