داخلی
دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۲
زن صیغه‌ای در چه شرایطی می‌تواند درخواست ثبت ازدواج موقتش را بنماید؟
Share/Save/Bookmark
ثبت ازدواج موقت لازم نیست؛ مگر با توافق زن و مرد و یا باردار شدن زن...
به گزارش خدمت؛ پرسش: زن صیغه‌ای در چه شرایطی می‌تواند درخواست ثبت ازدواج موقتش را بنماید؟

پاسخ: در حالت کلی، ثبت ازدواج موقت لازم نیست؛ مگر با توافق زن و مرد و یا باردار شدن زن؛ ولی از آنجا که ثبت ازدواج دائم اجباری است و عدم ثبت برای مرد مجازات زندان در پی خواهد داشت، مردان به دو روش این ازدواج را ثبت می‌کنند؛ یا این‌که به دادگاه مراجعه کرده و اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه می‌گیرند که اگر مرد وکیل داشته باشد و همسرش هم تمکین نکند، به‌راحتی قابل دریافت این اجازه می‌باشد و یا این‌که ازدواج به‌صورت عادی انجام می‌شود و سپس همسر دوم از مرد شکایت می‌کند تا ازدواج را ثبت کند.

منبع: دادرس
زن صیغه‌ای در چه شرایطی می‌تواند درخواست ثبت ازدواج موقتش را بنماید؟