داخلی
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۵
تفاوت انسان با حیوانات و گیاهان در رسیدن به اهداف چیست؟
Share/Save/Bookmark
تفاوت انسان با موجودات دیگر در چگونگی رسیدن به اهداف، در حقیقت به تفاوت ماهوی و ساختار وجودی انسان با موجودات دیگر باز می‌گردد.
به گزارش خدمت؛ گیاه موجودی است که دارای اراده و اختیار نیست؛ در نتیجه راه رسیدن گیاه به اهداف و کمال گیاهی اختیاری نیست.

چنان‌‌که حیوان نیز هر چند تا حدی از اراده و اختیار برخوردار است، ولی محدوده اختیار حیوان نسبت به دایره اختیار انسان بسیار محدود است؛ از این‌رو حیوان نیز اهداف و کمالات خود را بدون اراده و اختیار به‌دست می‌آورد؛ اما انسان که نسبت به حیوان و گیاه از اراده‌ی کامل و وسیعی بر‌خوردار است.

کمالات و اهداف خود را از راه اراده و اختیار به‌دست می‌آورد. علاوه بر این هدف، انسان بسیار فراتر از اهداف دیگر موجودات مادی بوده و بر این اساس قابل مقایسه با آن‌ها نیست.

منبع: میزان
تفاوت انسان با حیوانات و گیاهان در رسیدن به اهداف چیست؟