حمایت جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از «لیست خدمت» + تصویر

27 ارديبهشت 1396 ساعت 23:38

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از «لیست خدمت» مربوط به نیروهای انقلابی برای انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران حمایت کرد.


به گزارش خدمت؛ جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از «لیست خدمت» مربوط به نیروهای انقلابی برای انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران حمایت کرد.


شماره: 70485

آدرس مطلب: http://khedmat.ir/vdcdko05.yt0zj6a22y.html

خدمت
  http://khedmat.ir